Giới thiệu tổng quan summersquare

CÔNG TY TNHH MTV GOTEC LAND

Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ T12/2017

  • Hình ảnh thực tế căn hộ 15A1 (các mẫu A1 và B1 giống nhau)
  • Hình ảnh thực tế căn hộ 15A2 (các mẫu A2 và B2 giống nhau)
  • Hình ảnh thực tế căn hộ 15A3 (các mẫu A3 và B3 giống nhau)

ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT HÌNH ẢNH CÁC MÃ CĂN CÒN LẠI

Cập nhật tiến độ T11/2017

Cập nhật tiến độ 30/10/2017

Công tác chuẩn bị bàn giao sơ bộ nội bộ

Cập nhật tiến độ T10/2017

Cập nhật tiến độ T9/2017

Cập nhật tiến độ T8/2017

Cập nhật tiến độ T7/2017

Cập nhật tiến độ T6/2017

Cập nhật tiến độ T5/2017

Cập nhật tiến độ T4/2017 – Đã cất nóc

Cập nhật tiến độ T3/2017

Cập nhật tiến độ T2/2017

Cập nhật tiến độ T1/2017

Cập nhật tiến độ T12/2016

Cập nhật tiến độ T11/2016

Cập nhật tiến độ T10/2016

Cập nhật tiến độ T9/2016

Cập nhật tiến độ T8/2016

Cập nhật tiến độ T7/2016

Cập nhật tiến độ T6/2016